Wystawa strojów ludowych

Logo Festiwalu Tańca Ludowego im. Jadwigi Hryniewieckiej. Kontur damskiej sylwetki w tanecznej pozie z uniesionymi rękoma. Poniżej napis "Festiwal tańca ludowego im. Jadwigi Hryniewieckiej". Fragmenty liter: "F" i "T" tworzą podstawę spódnicy.

Stroje sieradzkie

premiera online 15.06.2021 godz. 12.00

Stroje łowickie

premiera online 16.06.2021 godz. 12.00

Stroje opoczyńskie

premiera online 17.06.2021 godz. 12.00

Stroje śląskie

premiera online 18.06.2021 godz. 12.00

Stroje żywieckie

premiera online 19.06.2021 godz. 12.00

Stroje krakowskie

premiera online 20.06.2021 godz. 12.00

Stroje lachów sądeckich

premiera online 21.06.2021 godz. 12.00

Stroje rzeszowskie

premiera online 22.06.2021 godz. 12.00

Stroje kurpiowskie

premiera online 22.06.2021 godz. 12.00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Logo Instytutu Muzyki i Tańca. Napis "instytut muzyki i tańca". Poniżej czarne kształty.      logo MKDNiS