Blog

Home  /  aktualności   /  Wspominamy! „Puls Polskości” w Monopolis
Grupa kobiet w wielokolorowych strojach ludowych. Trzymają rękami spódnice. Uśmiechają się.

Wspominamy! „Puls Polskości” w Monopolis

ENG below!:)

Czym jest tytułowy Puls Polskości?

Puls, tętno, są zmienne w zależności od tego jak biją serca. Melodie, rytm i puls tańców, które zobaczymy i usłyszymy podczas koncertu, to melodie które nawet nieświadomie mamy w sercach, które znamy, ale nie zawsze wiemy skąd.

Serca Harnamowców w ten wieczór zabiły w rytmach pięciu tańców narodowych i tańców ludowych. Wspaniałymi choreografiami poloneza, krakowiaka, kujawiaka, oberka i mazura, sprawiły, że w widzach na pewno obudził się taki sam jak w występujących, Puls Polskości.

Tańce narodowe swoją genezę mają w tańcach ludowych. W sposób szczególny kształtują tożsamość narodową. Były i są, bardzo ważnym elementem polskich korzeni, pulsu polskości, który bije w naszych sercach.

***

The melody, rhytm and pulse of dances, which we are going to see and hear during the concert, are melodies that are deeply rooted in our hearts. We know them, but sometimes we are not sure about their origin. During this evening we are going to explore five traditional and folk dances: Polonaise, Krakoviak, Kujawiak, Oberek, Mazur. Thanks to them, the audience may feel the same what the dancesr feel – the hearbeat of Polishness -Puls Polskości.