Protokół konkursu

PROTOKÓŁ I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHOREOGRAFICZNEGO

PROTOKÓŁ I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHOREOGRAFICZNEGO
Protokół z posiedzenia komisji jurorskiej I Konkursu Choreograficznego „Tańczmy w ojczystym języku” organizowanym przez Poleski Ośrodek Sztuki, filię: Zespół Tańca Ludowego im. J. Hryniewieckiej w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Tańca Ludowego im. J. Hryniewieckiej

Komisja w składzie:
Małgorzata Kucharska-Nowak- przewodnicząca,
Klaudia Carlos-Machej,
Wioletta Milczuk,
Łukasz Neter,
Łukasz Skonieczny-sekretarz

Podczas obrad komisji w dniu 11.06.2021 (spotkanie odbyło się online) spośród 10 zgłoszonych nagrań choreografii zdecydowała o następującym podziale nagród:
Jan Galasiński – Grand Prix -nagroda finansowa w wysokości 5 tysięcy złotych oraz statuetka
Agata Pośpiech – I miejsce – nagroda finansowa w wysokości 3 tysięcy złotych oraz statuetka
Anna Major – II miejsce – nagroda finansowa w wysokości 2 tysięcy złotych oraz statuetka
Mikołaj Spiżewski, Natalia Radtke – III miejsce ex aequo – nagroda finansowa w wysokości 1 tysiąca złotych oraz statuetka (dla obu nagrodzonych)
Joao Pedro De Carli Katsuki – wyróżnienie – nagroda finansowa w wysokości 550 zł

Ponadto Jury, ze względu na wysoki poziom artystyczny nadesłanych prezentacji, podjęło decyzję o przyznaniu nagród specjalnych dla Tancerzy biorących udział w wykonaniu choreografii następującym osobom:
Wyróżnienie dla pary tancerzy za wyraz artystyczny i styl tańca (2os.)-  600zł
Anna Major i Bartosz Białowąs
Wyróżnienie dla tancerza za technikę taneczną i wyraz artystyczny (1os.)-250
Mikołaj Spiżewski
Wyróżnienie dla tancerki za technikę wykonania kroku zasadniczego mazura (pas marché) (1os.)-250 zł
Natalia Radtke
Wyróżnienie dla tancerki za wyraz artystyczny, interpretację i wdzięk (1os.)
Milena de Lira Machado-440
Wyróżnienie dla tancerzy za technikę wykonania hołubców mazurowych (4os.)- 1000 zł
Szymon Obolewicz, Filip Laskowski, Kacper Helka, Bartek Spirka
Wyróżnienie tancerzy za wirowanie w parze krokiem oberka- 500 zł
Michał Podgórski, Zuzanna Podgórska

Łączna pula nagród finansowych: 15 590zł
Wraz ze statuetkam:17 700zł