Plan zajęć

Plan zajęć z podziałem na dni tygodnia.

Zespół należy do struktur organizacyjnych Poleskiego Ośrodka Sztuki:
94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2a,
tel. sekretariat 518 522 696
e-mail: biuro@pos.lodz.pl, www: http://www.pos.lodz.pl/

Nr konta: 05 1160 2202 0000 0002 3834 1063 (Bank Millenium)
Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2a

Wpłata tytułem: „opłata za zajęcia taneczne w ZTL HARNAM”
+ imię i nazwisko dziecka