Łukasz Skonieczny

KOORDYNATOR MUZYCZNY

Z muzyką związany od dzieciństwa poprzez tradycję rodzinną i zamiłowanie „zaszczepione’” przez ojca. Absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, na kierunku Jazz i muzyka estradowa w specjalności fortepian. Od 2004 roku związany z Zespołem Tańca Ludowego „Harnam” im. J. Hryniewieckiej, jako akompaniator i aranżer, a w latach 2018 – 20 kierownik zespołu. Od 2010 roku  nauczyciel -akompaniator w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im F.Parnella. Współpracuje również z zespołem baletu Teatru Wielkiego w Łodzi.
Podejmując szereg inicjatyw muzycznych stworzył m.in. muzykę do widowiska „Obrzędy wiosenne”, wystawionego w Filharmonii Łódzkiej przez zespół Harnam, muzykę do pierwszej edycji międzynarodowego projektu baletowego „Młody Duch Tańca”, oraz wirtualnego projektu baletowego „Odrodzenie” realizowanego przez Teatr Wielki w Łodzi. Chętnie tworzy oraz wykonuje muzykę w różnych stylach, bliski mu jest jazz, muzyka klasyczna, z zamiłowania zgłębia także tajniki muzyki ludowej tworząc jej liczne opracowania i niepowtarzalne stylizacje, jest również autorem piosenek rozrywkowych.
Odznaczony w 2019 roku Nagrodą Indywidualną Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.