Kadra

Kierownik, choreograf

Koordynator muzyczny

Kierownik kapeli

Specjalista do spraw organizacyjno – administracyjnych