I Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego im. J. Hryniewieckiej

Logo Festiwalu Tańca Ludowego im. Jadwigi Hryniewieckiej. Kontur damskiej sylwetki w tanecznej pozie z uniesionymi rękoma. Poniżej napis "Festiwal tańca ludowego im. Jadwigi Hryniewieckiej". Fragmenty liter: "F" i "T" tworzą podstawę spódnicy.

I Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego im. J. Hryniewieckiej

The International Jadwiga Hryniewiecka Choreography Competition
15 – 27.06.2021

Taniec ludowy, folklor, jest nieodzowną częścią naszej, polskiej kultury. Ten rodzaj tańca jest często utożsamiany z tańcem autentycznym. Jako kontynuatorzy myśli i idei założycielki Zespołu „Harnam”, Jadwigi Hryniewieckiej, chcemy zwrócić uwagę jak ważną częścią tanecznej kultury narodowej, jest stylizacja folkloru, użyta jako jeden ze środków wyrazu artystycznego. Zastosowanie stylizacji wymaga merytorycznej znajomości tradycyjnych form tańca ludowego, ale także świadomości co do istnienia innych form opracowania scenicznego, które traktują rodzimy folklor jako inspirację dla sztuki tańca. Świadome użycie środków artystycznego wyrazu typowych dla stylizacji to właśnie ten element edukacji tanecznej, którym chcielibyśmy zainteresować młodych choreografów, stawiając za przykład twórczość Jadwigi Hryniewieckiej.
Jadwiga Hryniewiecka była przedstawicielką tańca wyrazistego więc idee tego kierunku zaadoptowała dla tańca ludowego, tworząc styl nazywany przez niektórych teoretyków „tańcem teatralnym” . Jej twórczość to nie tylko piękna, forma tańców ludowych, potraktowana jako inspiracja, to treść, nastrój, opowiedziana tańcem historia, to właśnie idea artystyczna nadrzędna w twórczości artystki.
Naszym głównym celem jest nie tylko kultywowanie tradycji, ale zaszczepianie tej tradycji w młodym pokoleniu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

TANIEC
I Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego im. J. Hryniewieckiej

DOFINANSOWANIE 50 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 67 600,00 zł

 

 

I Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego im. J. Hryniewieckiej został objęty honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej

Logo Instytutu Muzyki i Tańca. Napis "instytut muzyki i tańca". Poniżej czarne kształty.

Termin zgłoszeń wydłużony do 21.05!

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w I Festiwalu Tańca Ludowego im. Jadwigi Hryniewieckiej odbywającego się całkowicie ONLINE.

Na festiwal składają się:
I. Konkurs choreograficzny „Tańczmy w ojczystym języku”.
II. Wirtualna wystawa zbiorów najpiękniejszych strojów ludowych znajdujących się w zasobach ZTL „Harnam”.
III. Prelekcje jurorów konkursu w formie webinarów, dotyczące tańca ludowego.

Jury konkursu i prelegenci:
Małgorzata Kucharska-Nowak
Wioletta Milczuk
Klaudia Carlos-Machej
Łukasz Neter

Nagrody:

Grand Prix- 5 000 PLN

I miejsce- 3 000 PLN

II miejsce- 2 000 PLN

III miejsce- 1 000 PLN

Wyróżnienia dla choreografów i tancerzy.

Chęć udziału w konkursie wraz z wypełnionym formularzem prosimy wysyłać na adres festiwalharnam@pos.lodz.pl do dnia 21 maja 2021 r.

Zgłoszenie do konkursu w formie linku z nagraniem na adres festiwalharnam@pos.lodz.pl , lub na nośniku (DVD, pendrive) prosimy wysyłać na adres Zespół Tańca Ludowego „Harnam” Piotrkowska 282a, 93-034 Łódź do dnia 31 maja 2021r.

The deadline for applications is exctended to May 21!

We are honoured to invite you to take part in The 1 st International Jadwiga Hryniewiecka Folk
Dance Festival, which this year will be held entirely online.

The Festival consists of three parts:
I. The International Choreography Competition “Let’s dance together in native
language and culture”.
II. The virtual exhibition of the most beautiful folk costumes belonging to Harnam
Folk Dance Ensamble.
III. Webinars conducted by the Competition’s Jury concerning folk dance.

Jury members:
Małgorzata Kucharska-Nowak
Wioletta Milczuk
Klaudia Carlos-Machej
Łukasz Neter

Awards:

Nagrody:

Grand Prix- 5 000 PLN

I – 3 000 PLN

II – 2 000 PLN

III – 1 000 PLN

Awards for choreographers and dancers.

If you want to take part in our Competition please email us completed entry form via festiwalharnam@pos.lodz.pl, the closing date is the 21 th May 2021.

Please email us your application form and link to your recording via festiwalharnam@pos.lodz.pl or post a pendrive or a DVD to: Zespół Tańca Ludowego Harnam (Harnam Folk Dance Ensamble), Piotrkowska 282a, 93-034 Łódź, the closing date is 31 st May 2021.